Aktuális

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete közérdekű fórumot tartott november 21-én Ondon, a helyi óvoda tornatermében. November 22-én a Rákóczi-vár színháztermében közmeghallgatásra várták a szerencsieket. Mindkét eseményen az önkormányzat munkájáról Nyiri Tibor polgármester tájékoztatta a jelenlévőket.

Nyiri Tibor polgármester először Ondon számolt be az elvégzett felújításokról és tájékoztatta a megjelenteket a következő időszak tervezett fejlesztéseiről is. Elhangzott, hogy saját erőből felújításra kerül a kerékpárút Szerencs és Ond között. A fórumon az ondi Fő utca csapadékvíz elvezetéséről is szó esett.

Lényeges, hogy a forgalom lassítása és a biztonságos közlekedés céljából új gyalogátkelőhelyet fog az önkormányzat létesíteni a Szerencshez közelebb eső buszmegálló közelében. A városvezető hangsúlyozta, hogy a közeljövőben Szerencsen megvalósult vagy elnyert pályázatok, mint például az Idősek Otthona épületeinek energetikai korszerűsítése, a Hunyadi iskola, a piac, a vár környéke, kerékpárút-hálózat fejlesztése, csapadékvíz-elvezető rendszer építése vagy egyéb más fejújítások eredményeit az ondi polgárok és gyermekeik is fogják élvezni.

Új gyalogátkelőhelyet fog az önkormányzat létesíteni © Fotó: Szerencsi Hírek

Ezt követően a jelenlévők lehetőséget kaptak arra, hogy közérdekű problémákat, észrevételeket fogalmazzanak meg. Felvetődött többek között a Hunyadi utca és járdájának rossz állapota, valamint az ott lévő játszótér, ami már nem tudja ellátni azt a funkcióját, mint 15 évvel ezelőtt, amikor kialakították.

Az orvosi rendelő épületének felújítása is szóba került. Az ondiak szerint a helyi Idősek Klubjának tetőszerkezetére és kerítésére is ráfér a javítás. A lakosság kérte a ravatalozó épület karbantartását és egy urnafal létrehozását. Megemlítették az ondi irányítószámproblémáját is. A Magyar Posta által ugyan elfogadott a 3902-es szám, azonban a számítógépes rendszer csak a 3900-as irányítószámot fogadja el, aminek következtében gondok akadnak a levelek kézbesítésénél.

A polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az ondi játszótér a Leader program és a Kiss Attila Alapítvány segítségével újul majd meg.

Az utcák javításával, az épületek felújításával kapcsolatban pedig elmondta, hogy a vakolási és egyéb munkálatokra jövő tavasszal, nyár elején kerülhet sor.

Az ondi játszótér a Leader program és a Kiss Attila Alapítvány segítségével újul majd meg. © Fotó: Szerencsi Hírek

Említést tett arról, hogy a szerencsi ravatalozót idén újították fel a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. munkatársai, és ígéretet tett arra, hogy az ondi ravatalozót is renoválni fogják. DanyiLászló képviselő örömmel jelentette be, hogy az elmúlt időszakban 20 lakás kelt el Ondon és új lakók költöztek a településrészre.

Továbbá a Hunyadi utcába – mely az Árpád-hegyi horgásztóhoz vezet – a megnövekedett forgalom miatt egy sebességkorlátozó tábla kihelyezését javasolta. A fórumon Koncz Ferenc országgyűlési képviselő is részt vett, aki a Hunyadi utca problémájára a lakó-pihenő övezetté nyilvánítást és fekvőrendőr elhelyezését tanácsolta.

Másnap a szerencsi Rákóczi-vár színháztermében közmeghallgatást tartottak. Az eseményen Nyiri Tibor polgármester részletesen beszámolt a jelenleg futó pályázatokról, a közeljövő fejlesztéseiről, a közfoglalkoztatásról, a város közösségi életéről, az egészségügyi intézmények működéséről és a folyamatban lévő munkahelyteremtő beruházásokról.

Elhangzott, hogy a 2014-2020 közötti időszakban eddig elnyert pályázati támogatások összege: 5 milliárd 665 millió forint.

A Turisztikai fejlesztés a „Szerencsi csokoládé hazájában” című pályázat keretében 362 millió forint támogatásból a Rákóczi-vár színpadi infrastruktúra fejlesztése, a vár éttermi berendezésének megújítása, várkerti pihenőpark és játszótér kialakítása, csokoládé panoptikum kialakítása történik, valamint közösségi terek és parkolók valósulnak meg.

Nyiri Tibor polgármester részletesen beszámolt a jelenleg futó pályázatokról © Fotó: Szerencsi Hírek

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szerencs városában pályázatban 395 millió forint támogatásból a Városi Tanuszoda, az Idősek Otthona és a Szerencsi Szakképző Iskola épületének energetikai fejlesztése valósult meg megújuló energiaforrások alkalmazásával, a hőszigeteléssel és nyílászárók cseréjével. Iparterület fejlesztés is megvalósul Szerencsen 895,8 millió forint támogatással, melyből csarnokot és raktárépületet alakítanak ki, lesz portaszolgálat és biztonságtechnikai fejlesztés, valamint elvégzik a közművesítést, útépítést.

Mindez új ipari, gazdasági telephelyet teremt a vállalkozások számára. A „Zöld város” Környezettudatos és gazdaságélénkítő fejlesztések Szerencsen című projekt keretében zöld-felület rekonstrukció történik a városban 499,5 millió forint támogatással.

Többek között a piac épületének megújítása, új parkolók kialakítása, ifjúsági kávézó megnyitása, Várkert bővítése játszótér és iskolakert kialakításával, a Szerencsi Szakképző előtti tér és parkoló megújítása, az egykori Sallai, ma Deák Ferenc utca járdafelületének újjáépítése, valamint új felnőtt „kondipark” és futókör kialakítása szerepel a projektben.

Kiemelte, hogy hazai és saját forrásból támogatott beruházás volt a Jókai utca felújítása, a Kossuth utca szennyvízhálózatának rekonstrukciója és a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep fejlesztése.

Nyiri Tibor arról is beszélt, hogy a közfoglalkoztatásban egyre kevesebb a közmunkás, hiszen akit korábban ebben programban alkalmaztak, közülük ma már egyre többen dolgoznak a munkaerőpiacon. Elhangzott: csökkentett létszámmal, de továbbra is szükség van az ilyen típusú foglalkoztatásra. Az eredmények azt mutatják, hogy az elmúlt évek programjai Szerencs város számára sikeresek voltak, hozzájárultak a foglalkoztatás növeléséhez és értékteremtés révén gyarapították a közös javakat. Az önkormányzat támogatja a fiatalokat és a letelepedni szándékozókat, valamint ösztöndíjprogramot hirdettek az orvostanhallgatóknak.

Ingyen építési telket biztosítanak és az első lakást vásárlókat támogatásban részesítik, ezen kívül támogatják a vállalkozóvá válást. Ahogy a tavalyi közmeghallgatáson, idén is projektvezetők, beruházók tájékoztatták a jelenlévőket az új üzemekről és arról, hogyan állnak a beruházásokkal.

A Harangod Mag Kft. gazdasági igazgatója elmondta, hogy a cég 2014-ben öntözési beruházást hajtott végre Megyaszó külterületén, ezáltal 600 hektár területet tudnak öntözni a legkorszerűbb technikával. Azóta ezen a területen csemegekukoricát termesztenek évről évre és konzervgyárak beszállítói lettek.

Két másik termelői csoporttal összefogva elhatározták, hogy közösen építenek egy új konzervgyárat, mely a legkorszerűbb technológiával valósulna meg, ahol borsó és csemegekukorica konzerv készül majd. Többször konzultáltak Nagy István agárminiszterrel, aki maximálisan támogatja az elképzelést. A helyszín kapcsán egyeztettek Koncz Ferenccel, aki akkor még polgármesterként vett részt a projektben.

Felmerült a volt cukorgyár területe helyszínként, ami ipari parkként fog üzemelni a jövőben. 100-120 főt tudnának alkalmazni, de kampány időszakban 180 főnek is munkát biztosíthatnak. Az üzem már 2020-ban megvalósulhat.

Halász Tamás, a Halász Produkt Kft. vezetője tavaly arról számolt be, hogy a cukorgyár területén cukrászüzemet terveznek létrehozni. A projekt keretében a melegkonyha és a pékség összekapcsolása lenne a fő irány.

– Beruházásunk továbbra is hatalmas elképzelés és terv, melyet részfeladatokra bontottunk szét. Az egyik ilyen volt az oktatás és a munkaerő kérdése. Az elmúlt időszakban a Szerencsi Önkormányzattal, a Szerencsi Szakképzési Centrummal, a Nestlé Hungária Kft.-vel és a Szerencsi Bonbon Kft.-vel írtunk alá együttműködési megállapodást, illetve több pályázatot is sikeresen elnyertünk, amely mind a végső fejlesztés megvalósulását szolgálja – mondta.

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő © Fotó: Serfőző László

A Diagnosticum Zrt. laborvezető helyettese Tóth Gréta, a Világörökségi kapuzatban létesített borlaboratóriumot mutatta be. Elmondta, hogy fő tevékenységükként a bor egyedi azonosítóját határozzák meg és elkészítik Magyarország bortérképét is. Helyi és környékbeli fiatalok dolgoznak ott. Ezzel a munkahelyteremtő beruházással 14 új munkahely jött létre. Pazonyi Zoltán, a Gyémántkapu Idősek Otthona igazgatója arról tájékoztatott, hogy az intézményük egy demens részleg és egy rehabilitációs részleg kialakításával bővül a Molnár István utcában. Idén áprilisban kezdték el a munkálatokat és szeptemberre sikerült felépíteni az épületet. Már az engedélyeztetési szakaszban vannak és 36 fő új munkaerőt tudnak majd ott alkalmazni a jelenlegi 39 fő mellett.

A közmeghallgatáson Koncz Ferenc országgyűlési képviselő is jelen volt és a szigetelőanyag gyár megvalósításáról adott tájékoztatást, majd arról beszélt, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kormányzat elé terjesztette a 37-es főút ügyét a négysávosítással kapcsolatban.

Ezt követően a lakossági kérdések következtek. Az egyik felszólaló a Takta és a Tatay utca csapadékvíz elvezetésének problémájára hívta fel a figyelmet. Egy másik szerencsi polgár a lomtalanítás átalakult rendszerét nehezményezte.

A polgármester a lomtalanítással kapcsolatban elmondta, hogy ettől az évtől a BMH Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, azigénybe vevőkkel előre egyeztetett napon végzi el, melyet telefonon, vagy interneten lehet intézni. Volt olyan személy, akit a fúrt és ásott kutak bejelentésének ügye érdekelt.

A közmeghallgatáson a jelenlévők kérdéseire is válaszoltak © Fotó: Szerencsi Hírek

Nyiri Tibor ismertette, hogy az Európai Unió részéről korábban felszólítás érkezett, mely szerint Magyarországnak tisztázni kell, pontosan milyen számban és mely területen helyezkednek el fúrt kutak. A tervek szerint a kutak bejelentési idejét 2020. december 31-ig kívánják meghosszabbítani és jövő év tavaszára várható, hogy a parlament dönt a pontos eljárásrendről. Addig a kutak tulajdonosainak nincs teendőjük. A fő cél ugyanis az, hogy a bejelentőknek ez minél kevesebb költséggel és minél kevesebb idegeskedéssel járjon.

Egy másik szerencsi lakos a vállalkozások versenyképességét segítő internet szolgáltatás nagyobb sebessége iránt érdeklődött, valamint a vasútállomás előtti parkolás nehézségeire hívta fel a figyelmet. A válaszban elhangzott, hogy a szélessávú internet hálózat kiépítése folyamatban van, a jövő évben meg fog valósulni Szerencsen, Ondon és a Fecskési városrészen. Az állomás melletti parkoló bővítéséről is szólt: az engedélyek megvannak, a parkoló kialakítása jövő tavasszal kezdődhet.

A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.